Anmäl nytt försäljningsställe

En näringsidkare får inte tillhandahålla folköl eller e-cigaretter för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Vill du ansöka om tillstånd för att börja sälja tobaksvaror kontaktar du din kommun för mer information

Vill du istället anmäla försäljning av receptfria läkemedel gör du det här: klicka här

Har du redan anmält ditt försäljningsställe och vill göra förändringar loggar du istället in på startsidan.

 1. Anmäl försäljning genom att:
  • Ange försäljningsställets uppgifter nedan.
  • Upprätta en egenkontroll för de varugrupper du ska börja sälja.
  • Sänd iväg anmälan.
 2. Din anmälan behandlas och du blir kontaktad om något saknas.
 3. När anmälan är godkänt:
  • Försäljningsstället läggs till på portalen.
  • Kontaktpersonen får inloggningsuppgifter med butiksansvarig behörighet skickat till sin e-post.
  • Övrig personal kan registrera sig på portalen för att komma åt kurserna.

Du skickas nu vidare till egenkontrollen för folköl/tobak Du skickas nu vidare till egenkontrollen för e-cigaretter Du skickas nu vidare till egenkontrollen för folköl/tobak, därefter får du även fylla i egenkontrollen för e-cigaretter
Avbryt
Jonathan Skager, miljöinspektör
Telefon: 054-51 56 53
 
eller
  
Catarina Östlund, miljöinspektör
Telefon: 054-51 51 89 

 

Lagar & Riktlinjer

E-tjänsten tillhandahålls av Tillsynen.se

Teknisk support
Telefonsupport vardagar 10-14
0250-500 007
E-post: support@tillsynen.se

Hantering av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. 
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se

Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs gärna mer på www.hammaro.se/dataskyddsforordningen