Välkommen!

Hammarö kommun har, i samarbete med Länsstyrelsen Värmland, startat upp denna tillsynsportal för egenkontroll och utbildning.

Tanken är att tillsynsportalen ska förenkla egenkontrollen och utbildningen av personalen och hjälpa dig som butiksinnehavare att säkerställa att ni uppfyller lagkraven för att sälja tobak, folköl och receptfria läkemedel.

Vi på tillsynsmyndigheten får tillgång till uppdaterat underlag för vår tillsyn och kan lätt nå alla verksamheter med viktig information.
 

Vi på miljö- och byggförvaltningen hoppas att du kommer att bli nöjd med detta nya arbetssätt för tillsyn!