Användarregistrering

  • Fyll i alla fält nedan och kryssa i att du inte är en robot.
  • Butiksansvarig får en högre behörighet i portalen och får bl. a. tillgång till egenkontrollprogrammet. Behörigheten måste godkännas av en administratör.
  • Efter registreringen får du en bekräftelse via e-post med dina uppgifter.


Stäng

Britt-Marie Gabrielsson
Tillsynshandläggare:
Alkohol, Tobak och vissa receptfria läkemedel

Bygg- och miljökontoret
Växel: 0573-141 00
Direkt: 0573-141 81
E-post: servering@arjang.se

Under semestertid kan det vara svårt att nå servering@arjang.se dagligen samt tfn
0573-141 81

Vid brådskande ärenden skicka då mail till miljo@arjang.se eller ring kommunens växel 0573-141 00

 

 

 

Lagar & Riktlinjer

E-tjänsten tillhandahålls av Tillsynen.se

Teknisk support
Telefonsupport vardagar 10-14
0250-500 007
E-post: support@tillsynen.se

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot din ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt Alkohollag (2010:1622), Tobakslagen (1993:581), Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.