Ansökan om försäljningstillstånd - Tobak

Du som är detalj- eller partihandlare måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak.

Välj vilken typ av tillstånd du ska ansöka om:

 

E-cigaretter, folköl eller receptfria läkemedel?

Anmäla försäljning av e-cigaretter och folköl - Befintligt försäljningsställe

Om du vill anmäla försäljning av e-cigaretter eller folköl och du redan har registrerat ditt försäljningsställe här på tillsynsportalen, loggar du in och registrerar att du vill börja sälja e-cigaretter och folköl under menyn Mitt försäljningsställe.

Anmäla försäljning av e-cigaretter och folköl - Nytt försäljningsställe

Anmäl nytt försäljningsställe här!

Anmäla försäljning av receptfria läkemedel

Anmälan ska göras till läkemedelsverket, det gör du här!