Anmäl nytt försäljningsställe

En näringsidkare får inte tillhandahålla folköl eller e-cigaretter för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Vill du ansöka om tillstånd för att börja sälja tobaksvaror gör du det här: klicka här

Vill du istället anmäla försäljning av receptfria läkemedel gör du det här: klicka här

Har du redan anmält ditt försäljningsställe och vill göra förändringar loggar du istället in på startsidan.

 1. Anmäl försäljning genom att:
  • Ange försäljningsställets uppgifter nedan.
  • Upprätta en egenkontroll för de varugrupper du ska börja sälja.
  • Sänd iväg anmälan.
 2. Din anmälan behandlas och du blir kontaktad om något saknas.
 3. När anmälan är godkänt:
  • Försäljningsstället läggs till på portalen.
  • Kontaktpersonen får inloggningsuppgifter med butiksansvarig behörighet skickat till sin e-post.
  • Övrig personal kan registrera sig på portalen för att komma åt kurserna.

Du skickas nu vidare till egenkontrollen för folköl/tobak Du skickas nu vidare till egenkontrollen för e-cigaretter Du skickas nu vidare till egenkontrollen för folköl/tobak, därefter får du även fylla i egenkontrollen för e-cigaretter
Avbryt

Britt-Marie Gabrielsson
Tillsynshandläggare:
Alkohol, Tobak och vissa receptfria läkemedel

Bygg- och miljökontoret
Växel: 0573-141 00
Direkt: 0573-141 81
E-post: servering@arjang.se

Under semestertid kan det vara svårt att nå servering@arjang.se dagligen samt tfn
0573-141 81

Vid brådskande ärenden skicka då mail till miljo@arjang.se eller ring kommunens växel 0573-141 00

 

 

 

Lagar & Riktlinjer

E-tjänsten tillhandahålls av Tillsynen.se

Teknisk support
Telefonsupport vardagar 10-14
0250-500 007
E-post: support@tillsynen.se

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot din ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt Alkohollag (2010:1622), Tobakslagen (1993:581), Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.