Ansökningsblankett

 Blankett 

Ladda ner och skicka blanketten med bilagor till:

Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft, som bland annat innebär att:

Ny lag om tobak och liknande produkter

  • Du som före den 1 juli 2019, har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror, får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen.
    Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen har fattat beslut i ditt ärende.

  • Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.

  • Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan, krävs att du uppfyller lagens krav.

Lämplighet

Du som ansöker om tillstånd ska visa att du, med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

Personer med betydande inflytande

När en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag, ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i bolaget utreds.

Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och/eller bolagsdelägare.

Yttrande från Polismyndigheten

Kommunen kan kontrollera om du som sökande finns med i belastningsregistret. Finns du med i belastningsregister kan detta påverka din ansökan för tillstånd att sälja tobaksvaror till konsumenter.

Egenkontrollprogram

Vid ansökan måste du lämna in ett egenkontrollprogram för försäljningen av tobaksvaror. I ditt egenkontrollprogram ska du beskriva de rutiner som du behöver i din verksamhet, för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror.

Övrigt

  • En tillståndsansökan måste vara skriftlig. På kommunens hemsida finns blanketter för ansökan.

  • Du kan söka tillstånd som gäller tillsvidare eller tillfälligt under en bestämd tidsperiod.

  • För försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs att en anmälan görs till kommunen.

  • Ändringar i verksamheten, exempelvis nya styrelseledamöter, ny VD eller liknande ska alltid anmälas till kommunen utan dröjsmål. En ny prövning av tillståndet kommer då att göras.

 

Avgifter vid ansökan och anmälan

Avgift för tillstånd som gäller tillsvidare

8 680 kr

Avgift för tillfälligt tillstånd

4 960 kr

Avgift för prövning vid ändring

2 480 kr

 Avgift för anmälan av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 240 kr

Avgifterna ska betalas in i förskott och återbetalas inte vid avslag av ansökan.


Kontakt

Har du frågor om den nya tobakslagen, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Du når oss främst via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller om du vill ringa, på telefon 054-51 50 00.

Information finns även på vår hemsida www.hammaro.se/tobak