Användarregistrering

  • Fyll i alla fält nedan och kryssa i att du inte är en robot.
  • Butiksansvarig får en högre behörighet i portalen och får bl. a. tillgång till egenkontrollprogrammet. Behörigheten måste godkännas av en administratör.
  • Efter registreringen får du en bekräftelse via e-post med dina uppgifter.


Stäng

Maria Björling
Miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Tobak, folköl, läkemedel, elektroniska cigaretter.

Telefon 0571-281 87
maria.bjorling@eda.se 

Sofia Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Tobak, folköl, läkemedel, elektroniska cigaretter.

Telefon 0571-281 83
sofia.andersson@eda.se 

 

 

 

Lagar & Riktlinjer

E-tjänsten tillhandahålls av Tillsynen.se

Teknisk support
Telefonsupport vardagar 10-14
0250-500 007
E-post: support@tillsynen.se

Information om personuppgiftslagen (PUL): Eda kommun som tillsynsmyndighet, ansvarar för behandling av registrerade verksamheters uppgifter för administrativa ändamål. Till administration räknas till exempel uppgifter som är erforderliga för tillsyn och den kontakt som krävs med verksamheten utifrån lagstiftningen. De uppgifter som registreras i Tillsynen.se är namn och organisationsnummer för registrerad verksamhet, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till butiksansvarig. För anställd personal som registrerar sig sparas inga personuppgifter.